Binnen 4 maanden meer resultaat
Minder stress, verzuim en verloop

Geef leiding aan voltallige teams die presteren met plezier.

Direct actie na inzicht | Resultaatgarantie | Aanpak op maat

Deze organisaties gingen je voor

Onze drie
beloftes

Direct actie

Geen rapport dat op de plank blijft liggen. Data gestuurde interventies zorgen voor duurzame gedragsverandering. 

Resultaat garantie

Samen stellen we scherpe doelen in de vermindering van verloop en verzuim. Met ons traject behaal jij deze targets.

Aanpak op
maat

Geen one-size-fits-all oplossing. Met Dimpr krijgt elke organisatie, team en teamlid een gepersonaliseerde aanpak.

Met Dimpr ga je

Van

Onrust, tijdsgebrek en personeelsproblemen.

Naar

Meer werkplezier, betere prestaties en minder verzuim.

Zo werkt het

1

Kennismaken en draagvlak creëren

We leren elkaar kennen en bouwen vertrouwen op. Geen verandering zonder draagvlak, dus worden je medewerkers vanaf het begin betrokken.
2

Actieplan en resultaatgarantie

We stellen ambitieuze doelen op rond verzuim- en verloopreductie. Vervolgens maken we een plan en spreken we een resultaatgarantie af.
3

Start interventies

We krijgen met data inzicht in de oorzaken van stress, verzuim en verloop. Vervolgens starten we doelgerichte interventies. Van acties die jullie zelf kunnen starten tot teamsessies en coaching gefaciliteerd door ons.
4

Betere prestaties

Je personeel is aanzienlijk productiever. Je teams werken met plezier en ambities worden werkelijkheid.

Door Dimpr is werkdruk en werkstress nu bespreekbaar en zijn we ons bewust van onderlinge verschillen in het team.

Timo Gerritsen
Royal Flora Holland

Dimpr geeft een betrouwbaarder beeld, omdat het niet een momentopname is. Het gaat verder dan gangbare medewerkersonderzoeken.

Ruud Schouten
MillHill College

Binnen
6 maanden

Minder stress-gerelateerd verzuim.
0 %
Reductie in ervaring van te hoge werkdruk​.
0 %
Door kostenbesparing en verhoogde productiviteit.
0 % ROI

Wanneer kan Dimpr je helpen?

Als leidinggevende sta je voor de uitdaging om ambitieuze doelstellingen met je team te behalen, maar de druk is hoog en tijd is schaars.

Je ziet je teamleden worstelen met de werkdruk en je hoort het gefluister van ontevredenheid en stress in de gangen. Het ontbreekt je aan de juiste data en kennis om preventie van verzuim en verloop effectief aan te pakken, waardoor je in het duister tast.

De interventies die je eerder hebt geprobeerd, bleken niet het gewenste resultaat op te leveren. Je voelt de operationele problemen toenemen naarmate collega’s blijven vertrekken. Het probleem wordt steeds urgenter en je beseft dat er dringend een oplossing nodig is voordat de situatie verder escaleert.

Je bent niet alleen, veel leidinggevenden herkennen dit patroon en ervaren de groeiende noodzaak om de neerwaartse spiraal te doorbreken en een effectieve aanpak te vinden.

" Werk zou niet zo uitputtend
en negatief mogen zijn.
Jij en je team verdienen beter.

Droomresultaat

Je ervaart weer rust en ruimte in je hoofd. Je kunt weer focussen op de middellange termijn strategie Je team heeft de energie en motivatie om de strategie te implementeren.

Je geeft weer leiding aan voltallige teams die met plezier presteren. Dit betekent dat verzuim door stress en verloop drastisch gedaald zijn.

Met Dimpr kom je daar door te voorkomen en niet alleen te genezen.

  • Stel ambitieuze doelen en spreek een resultaatgarantie af.
  • Zet een effectieve preventie-strategie uit met draagvlak.
  • Onderneem gericht actie, begeleid door ons.
  • Handel op basis van data en wetenschap
  • Behaal je beoogde reductie in verzuim en verloop

Met Dimpr kunnen wij je helpen. Samen zorgen we dat er dreict actie na inzicht komt. Met Dimpr biedt je jouw organisatie een oplossing op maat. En daarom kunnen wij een garantie op resultaat bieden.

Ben je de vicieuze cirkel beu?
Wil je effectief met preventie aan de slag?
Wil je resultaat?

In samenwerking met