Privacy beleid

We houden bij Dimpr van openheid en transparantie en zijn ook open en transparant over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan. Jouw privacy staat bij ons op nummer één. Jouw gegevens zijn veilig bij ons en we zullen deze netjes gebruiken.

Hoe we jouw persoonsgegeven precies gebruiken en beschermen, leggen we je in dit privacybeleid graag uit. Als je na het lezen hiervan nog vragen hebt, laat het ons dan gerust weten. De deur staat altijd open, voor welke vraag dan ook (zie contactgegevens onderaan dit privacy statement).

Op deze pagina vind je altijd de laatste versie van ons privacybeleid. Het kan namelijk dat dit beleid van tijd tot tijd wijzigt, als nieuwe ontwikkelingen en activiteiten binnen Dimpr daar aanleiding tot geven of als de privacywetgeving verandert. 

Twijfel je over de meest actuele versie van het privacybeleid? Check dan altijd deze pagina, dan weet je zeker dat je goed zit. 

De laatste wijzigingen zijn gemaakt op 20 oktober 2023.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Dimpr, een handelsnaam van Strain-Assessment BV welke is gevestigd te ‘s Herthogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89022068, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dimpr vindt dat verantwoordelijk gebruik van persoonlijke informatie op haar websites noodzakelijk is voor haar zakelijke belangen en reputatie.

Volledig AVG-conform

We voldoen aan de AVG.

Alle gegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt in landen die voldoen aan de AVG.

Waarop is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten die Dimpr aanbiedt en heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van iedereen die met ons contact heeft, op welke manier dan ook.

Denk aan (potentiële) cliënten, medewerkers van cliënten, bezoekers van de website, deelnemers aan (in company) bijeenkomsten, sollicitanten en alle overige personen die met ons contact opnemen of van wie wij persoonsgegevens verwerken, met uitzondering van Dimpr-medewerkers.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als persoon. Basis persoonsgegevens zijn jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Daarnaast gaat het om alle andere gegevens, die je met ons deelt en die te herleiden zijn naar jou en relevant zijn voor het contact met Dimpr. Denk aan informatie die je verstrekt in enquêtes, de Dimpr-app, in trainingsbijeenkomsten, maar ook bijvoorbeeld je IP-adres en surfgedrag kunnen vallen onder persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken bij Dimpr verschillende persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

We kunnen de volgende gegevens verwerken:

 • Jouw voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele andere persoonsgegevens, die je met ons deelt

 

Met welk doel worden je gegevens verzameld?

Op onze websites kun je informatie aanvragen. In dat geval gebruiken deze informatie om de door jou opgevraagde content te leveren, bijvoorbeeld informatie over onze diensten, een whitepaper of een checklist. 

We verzamelen ook informatie over jou als jij je registreert voor een onderzoek. Soms vragen wij jou wat extra informatie in te vullen, om te weten wat er onder onze klanten leeft. We nemen dan soms contact met je op over het onderwerp van je interesse.

Dimpr heeft er in het algemeen belang bij om te weten wat er onder (potentiële) klanten en medewerkers leeft. Dit vloeit voort uit de wens om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en haar (potentiële) klanten op de hoogte te houden van nieuwe producten. Daarom heeft Dimpr een gerechtvaardigd belang bij het verzamelen van de informatie die je invult (zie artikel 6 lid 1 sub f Algemene verordening gegevensbescherming).

We gebruiken je gegevens ook indien je ons daar toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld indien jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief. In dat geval zullen we je op de hoogte te houden van onze diensten. Wanneer je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt waarin je om informatie vraagt over Dimpr, gebruiken we je e-mailadres en de andere informatie die je aanlevert om aan je verzoek te voldoen.

Wanneer we je persoonlijke informatie hebt achtergelaten via onze website, bieden we je altijd de mogelijkheid om aan te geven dat je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen of je jouw gegevens uit onze systemen wil laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met het mailadres onderaan dit privacy statement.

Waarom worden je gegevens bewaard?

De persoonlijke informatie die je aan Dimpr verschaft, wordt bewaard om je op de hoogte te houden van onze diensten of om contact met je op te nemen over het onderwerp van je interesse. Dimpr toetst periodiek of de informatie nog bewaard dient te worden. Indien je aangeeft geen interesse meer te hebben, dan worden de gegevens vanzelfsprekend uit ons systeem verwijderd.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Bij Dimpr verwerken wij persoonsgegevens, die via verschillende wegen bij ons binnen komen. Dit kan zijn wanneer:

 • Jezelf persoonlijk – tijdens een gesprek, bijeenkomst, online of telefonisch – jouw persoonlijke details met ons deelt, denk aan jouw contactgegevens of andere persoonsgegevens.
 • Je digitaal – tijdens een online enquête of via e-mail, chat of webformulieren op de website – gegevens met ons deelt, denk aan jouw contactgegevens of andere persoonsgegevens.
 • Wij informatie verkrijgen tijdens jouw bezoek aan de website van Dimpr. Denk hierbij aan jouw surfgedrag, waaronder gegevens over je eerste, vorige en huidige bezoek, welke pagina’s je bekijkt, hoe je door de site heen navigeert en op welke onderdelen je klikt.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Dimpr neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen, zowel technisch als organisatorisch. Hier zijn we continue alert op, zodat jouw gegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt. Dit doen we door:

 • Passende maatregelen te treffen, zodat jouw persoonsgegevens, gelet op de mogelijke risico’s, veilig zijn.
 • Ervoor te zorgen dat alle Dimpr-medewerkers, die jouw persoonsgegevens in kunnen zien, zich houden aan de geheimhouding daarvan. Want, goed om te weten: al onze medewerkers en freelance partners hebben contractueel een geheimhoudingsverklaring ondertekend, die ook jouw persoonsgegevens omvat. 
 • Gebruikersnamen, wachtwoorden en 2-factor-authenticatie in te stellen op al onze systemen. Deze systemen testen we, samen met vakkundige experts, regelmatig op hun werking en robuustheid.
 • Waar mogelijk jouw persoonsgegevens te anonimiseren of pseudonimiseren, om zo jouw privacy te kunnen waarborgen in het geval van mogelijke calamiteiten.

Wat zijn onze rechten en plichten bij het verwerken van jouw persoonsgegevens?

De wet zit strikt in elkaar, hier houden wij ons dan ook strikt aan. Dimpr verwerkt jouw persoonsgegevens altijd op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • We hebben jouw toestemming gekregen. Jij hebt altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw gegevens, op basis van de toestemming die je hebt gegeven voordat je deze hebt ingetrokken.
 • We hebben te maken met een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van jouw contactgegevens zodat je kunt worden uitgenodigd voor een bijeenkomst of webinar of wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

We kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens andere dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen. Zij zullen in deze gevallen uitsluitend werken volgens de instructies en richtlijnen van Dimpr. We hebben met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten, die voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Jouw persoonsgegevens worden alleen met andere partijen gedeeld, als daar een grondslag voor is, bijvoorbeeld een wettelijke verplichting. We delen jouw persoonsgegevens nooit met jouw werkgever. 

We delen je gegevens ook nooit met derden voor commerciële doeleinden, zonder dat we daarvoor eerst jouw toestemming hebben gevraagd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

We raden je aan om ook het privacybeleid van bovengenoemde partijen te lezen.

Waar slaan wij jouw gegevens op?

We bewaren jouw gegevens op servers, die zich bevinden binnen de Europese Unie. In principe geven we nooit persoonsgegevens door aan landen buiten de EU. Mocht dit toch noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat een externe dienstverlener elders is gevestigd, dan zullen we alle passende maatregelen nemen om de bescherming van jouw gegevens zo goed mogelijk te waarborgen, volgens de bepalingen die de Europese Commissie hierover heeft opgesteld en in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

We bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is. Hierbij houden we rekening met de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens. Deze worden zeven jaar na uitdiensttreding of na het einde van de overeenkomst van de opdracht bewaard. 
 • Financiële en administratieve gegevens. Deze bewaren we zeven jaar na vastlegging van de gegevens.
 • Gegevens van sollicitanten. Deze worden tot vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij we jouw toestemming hebben gevraagd en gekregen om deze langer te bewaren. Dan is dit voor de maximale duur van één jaar.
 • Bezoekers van de website. Deze worden twee jaar na het laatste bezoek aan de website bewaard. Tenzij hier eerder bezwaar tegen wordt gemaakt. In dat geval gaan we over tot vernietiging van deze gegevens.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies? Kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen we cookies op jouw apparaat opslaan als ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Welke cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeurs Cookies

Voorkeurs Cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van jouw voorkeur of de regio waar je woont.

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing Cookies

Marketing Cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Daarnaast worden ook cookies sociale media-bedrijven, die het mogelijk maken om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als LinkedIn, Facebook en Twitter of om video’s te kunnen bekijken en delen, zoals YouTube.

Niet-geclassificeerde cookies

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Uitschrijven en beheren cookies

Via de cookieverklaring op onze website kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In het hiervoor beschreven privacybeleid vind je meer informatie over wie we zijn, hoe je contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Je kunt jouw keuze op elk moment aanpassen of terugtrekken via ‘Cookie voorkeuren’ in de onderste balk van de website.

 

Meer informatie over cookies kun je vinden op http://www.allaboutcookies.org.

Wat als je jouw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen via het mailadres onderaan dit statement.

Je kan onder meer:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage krijgen in de exacte persoonsgegevens die we hebben;
 • fouten laten corrigeren;
 • jouw recht uitoefenen om gegevens van ons te ontvangen, zodat je deze over kan dragen (data portabiliteit);
 • 5verouderde persoonsgegevens laten verwijderen:
 • door jou gegeven toestemming intrekken: en/of
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens.

Als je jouw persoonsgegevens wilt laten verwijderen vòòr het verstrijken van de door ons aangegeven bewaartermijn, kan je hiervoor ook per mail een verzoek sturen naar het mailadres welke onderaan dit privacy statement staat. In de meeste gevallen gaan wij zo snel mogelijk op jouw verzoek in en verwijderen we jouw persoonsgegevens.

Het recht om een klacht in te dienen

Als je een klacht hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken, dan kun je ons bereiken via de contactgegevens onderaan dit privacy statement. We staan je graag te woord en zullen uiteraard proberen mogelijke klachten naar tevredenheid op te lossen. Het is hiernaast ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nog vragen?

Stel ze vooral en blijf er niet mee rondlopen. Je kunt je vraag aan ons stellen per mail. We staan je graag te woord, wat je vraag ook is!

Contactgegevens

info@dimpr.nl